Simulatie ketensamenwerking meer dan 250 keer gespeeld

11 jan.

Vandaag op het Zijlstra Centre for Public Control and Governance

Simulatie ketensamenwerking meer dan 250 keer gespeeld

Meer dan 250 gemeenten en stadsdelen leerden aan de hand van een spelsimulatie samenwerken in ketens binnen en buiten de eigen organisatie. De complexiteit van maatschappelijke problemen maakt het voor overheidsorganisaties steeds vaker noodzakelijk om samen te werken tussen overheidsorganisaties. Ketensamenwerking is daarom een veelbesproken onderwerp binnen de overheid. De Ketensimulatie Basisregistraties, die United Knowledge samen met ZenC en Jorrit de Jong advies ontwikkelde, geeft deelnemers gevoel voor een mogelijke ketenaanpak en inzicht in de verwachtingen van partners. Vandaag wordt de Ketensimulatie gespeeld op het Zijlstra Centre for Public Control and Governance.

In de simulatie onderzoeken organisaties gezamenlijk de mogelijkheden van verregaande samenwerking in plaats van op eigen kracht de problemen op te pakken. Om anders te kunnen werken, moeten medewerkers de noodzaak hiertoe begrijpen en invoelen. Een spelsimulatie laat inzicht ontstaan door alternatieve situaties daadwerkelijk te ervaren. Kennis over en inzicht in keten- en procesgericht werken wordt overgedragen op een wijze die energie geeft en helpt deelnemers tegelijk een gezamenlijk vocabulaire te vinden.

De Ketensimulatie Basisregistraties werd niet alleen in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten gespeeld, maar ook in België, Groot-Britannië, Hongarije, diverse hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland en de ministeries van Binnenlandse Zaken, VROM en Justitie. Eerder was de simulatie genomineerd voor de Europese eGovernment Award.

Meer informatie over de ketensimulatie is te vinden op: www.ketensimulator.nl

Onder diensten is meer te lezen over de andere Serious Games van United Knowledge.

Volg ons op Twitter!

@UnitedKnowledge