Projectplan Toekomstvisie Albrandswaard

31 mei

Op 1 en 2 juni organiseert United Knowledge als onderdeel van DOK21 een tweedaagse masterclass "Toekomstvisie voor gemeenten" voor de gemeente Albrandswaard. Hierin wordt een plan van aanpak voor het gehele traject gemaakt.

Projectplan Toekomstvisie Albrandswaard

Update 3 juni: In twee dagen maakten wethouders en ambtelijke top van de gemeente Albrandswaard in de masterclass toekomstvisies een plan van aanpak voor hun gemeente.

Het gehele traject om een integrale toekomstvisie te realiseren en uit te werking in de verplichte ruimtelijke structuurvisie werd ingevuld met concrete activiteiten, besluitvormingsmomenten en geraamde kosten. Het enthousiasme bij de deelnemers was groot. Diverse deelnemers stelden voor de gevolgde werkwijze vaker te hanteren en vaker met college en de verschillende diensten samen de aanpak van plannen op hoofdlijnen te formuleren.

arjan widlak modereert discussie gemeente albrandswaard

Volg ons op Twitter!

@UnitedKnowledge