DOK21: Masterclass Toekomstvisie

29 mei

Op 22 april organiseert United Knowledge als onderdeel van DOK21 de masterclass "Toekomstvisie voor gemeenten".

DOK21: Masterclass Toekomstvisie

Een toekomstvisie wordt meer en meer een noodzaak voor gemeenten. Enerzijds omdat sinds de nieuwe wet ruimtelijke ordening (NWRO) gemeenten verplicht zijn om een structuurvisie te ontwikkelen. Met een strategische toekomstvisie kan zo'n keuze in een helder kader worden gezet en in relatie met andere beleidsterreinen. Een strategische toekomstvisie kan ook de basis zijn voor een sociale structuurvisie of citymarketing. Graag brengen we de masterclass onder de aandacht die DOK21 en Future Consult op 22 april op Neyenrode Business Universiteit organiseren over dit onderwerp.

U gaat naar naar huis met een projectopzet voor een visietraject in uw gemeente, het boek wijzer in de toekomst en een deelnamecertificaat.

Volg ons op Twitter!

@UnitedKnowledge